Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma: Työryhmän loppuraportti

Julkaistu 1.1.2014

Tiivistelmä

Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa linjataan omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Ohjelma kattaa toimeksiantosopimukseen perustuvan sopimusomaishoidon ja muun omaishoidon. Omaishoito määritellään hoitomuodoksi, joka mahdollistaa kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään heikentyneiden, sairaiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota omaishoitajien aseman vahvistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja jaksamisen tukemiseen. Laki sopimusomaishoidosta korvaisi nykyisen omaishoidon tuesta annetun lain. Laissa säädettäisiin muun muassa sopimusomaishoidon edellytyksistä ja hoitopalkkioiden saantiperusteista. Kunta järjestäisi sopimusomaishoitajille ja hoidettaville tarpeenmukaisia palveluita, kuten terveystarkastuksia ja vastuutyöntekijän tuen. Sopimusomaishoitajilla olisi oikeus vapaaseen. Hoitopalkkioiden ja palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun jakautumiseen valtion ja kuntien kesken esitetään kaksi vaihtoehtoista mallia. Sopimusomaishoitajien lisäksi kunnat tukisivat muita omaishoitajia uuden sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla.

Lue koko julkaisu (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Tekijät

Kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa laativa työryhmä (KOHO-työryhmä) 

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa laativa työryhmä. (2014). Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma: Työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3483-2

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin