Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Astman ja allergian kustannukset ovat suuret mutta laskussa

Julkaistu 28.2.2014

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Allergiaohjelman 2008-2018 seurannan yhteydessä selvitettiin astman ja allergisten sairauksien kustannuksia vuonna 2011 sekä niiden muutoksia 2000-luvulla.

Menetelmät

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksia, lääkehoitoa, kuntoutusta, työkyvyttömyyttä sekä niiden muutoksia vuosina 2000-2011 tarkasteltiin käyttäen hoitoilmoitusrekisterin tietoja, sairaaloiden benchmarking-tietokantaa, lääkkeiden tukkumyyntitietoja ja eläketietoja. Sairauspoissaolojen ja työkyvyn heikkenemisen kustannuksia arvioitiin erillisen kyselytutkimuksen avulla.

Tulokset

Vuonna 2011 astman ja allergian kokonaiskustannukset olivat 1,3-1,6 miljardia euroa, kun mukaan laskettiin myös tuottavuuden menetykset. Suorat hoitokustannukset olivat 319 miljoonaa euroa, joista astman osuus oli 206 miljoonaa (65 %). Lääkehoidon kustannukset olivat 180 miljoonaa euroa, ja ne muodostivat 73 % allergisen nuhan, 60 % astman ja 50 % allergisen kosketusihottuman kustannuksista. Astman ja allergian vuotuiset kustannukset laskivat 9 % vuosien 2000 ja 2011 välillä, kun mukaan laskettiin hoitokustannukset, maksetut työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspäivärahat. Kustannukset kasvoivat ainoastaan lääkkeiden osalta (22 %).

Päätelmät

Astman ja allergisten sairauksien tehostunut hoito näkyy kustannusten laskuna 2000-luvulla. Sairaalahoitoa tarvitaan yhä vähemmän ja potilaat ovat entistä työkykyisempiä. Tilannetta ovat parantaneet varhainen diagnostiikka, voimavarojen suuntaaminen vaikeimpiin allergioihin, kehittynyt lääkehoito ja hyvä omahoidon ohjaus.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Juha Jantunen, Paula Kauppi, Miika Linna, Jaana Martikainen, Mika Mäkelä, Anna Pelkonen, Tari Haahtela

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: ei.
  • Koko viite: Jantunen, J., Kauppi, P., Linna, M., Martikainen, J., Mäkelä, M., Pelkonen, A., & Haahtela, T. (2014). Astman ja allergian kustannukset ovat suuret mutta laskussa. Suomen lääkärilehti, 69(9), 641–646. https://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL92014-641.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin