Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yksityisen terveydenhuollon lääkärinpalkkiot 2012

Julkaistu 1.1.2014

Tausta

Sairausvakuutuslain perusteella vakuutetulla on oikeus saada korvausta sairaanhoidon sekä raskauden ja synnytyksen aiheuttamista tarpeellisista kustannuksista. Näitä sairaanhoitopalvelujen käytön aiheuttamia kustannuksia ovat mm. lääkärin tai hammaslääkärin määräämät lääkkeet (maksetut korvaukset vuonna 2012 olivat 1303,1 milj. €), yksityislääkärin (72,9 milj. €) ja –hammaslääkärin (116,0 milj. €) palvelut, lääkärin tai hammaslääkärin määräämä tutkimus ja hoito yksityisessä tutkimus- tai hoitolaitoksessa (79,1 milj. €), ja sairauden aiheuttamat matkat (298,2 milj. €) ja yöpymiset. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään lääkärin vastaanottopalkkioihin, joille Kela aikaisemmin vahvisti korvauksen perusteena olevat enimmäistaksat. Korvaus oli tästä taksasta lääkärinpalkkioiden osalta 60 % ja tutkimuksen ja hoidon osalta 75 % omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Koska taksoja ei korotettu vuoden 1989 jälkeen, jäivät todelliset korvausprosentit huomattavasti jälkeen lain tarkoittamasta korvaustasosta. Vuonna 2012 lääkärinpalkkioista korvattiin keskimäärin 22,1 % ja tutkimuksesta ja hoidosta korvattiin 28,4 %. 

Vuoden 2013 alusta prosenttiosuuksiin perustuvasta korvauksesta luovuttiin ja korvauksena maksetaan vahvistetun korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan palkkion määrä. Samalla luovuttiin tutkimuksen ja hoidon 13,46 euron kiinteästä omavastuusta. Valtioneuvoston päätöksen edellyttämä sairaanhoitovakuutuksen korvausmenojen vähentäminen 20 miljoonalla eurolla on toteutettu samassa yhteydessä kohdentamalla säästö laboratorio- ja radiologisiin tutkimuksiin, joissa korvaustaso heikkeni 30-40 %. 

Vaikka lääkärinpalkkioiden ja tutkimuksen ja hoidon osuus kaikista sairaanhoitopalvelujen korvauksista (yhteensä 1869,3 milj. €) on suhteellisen pieni (8,1 %), on siihen kohdistunut paljon kiinnostusta ja poliittisia intohimoja. Useat työryhmät ovat käsitelleet korvausjärjestelmää ja esittäneet siihen muutoksia, joista osa korottaisi korvaustasoja, osa alentaisi niitä ja osa poistaisi korvaukset kokonaan. Päätöksenteon tueksi 
tarvitaan tarkempaa tietoa sairaanhoitopalvelujen markkinoista, hinnoittelusta ja palvelujen käyttäjistä. 

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Jukka-Pekka Halonen, Riina Hiltunen, Hennamari Mikkola

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Halonen, J., Hiltunen, R., & Mikkola, H. (2014). Yksityisen terveydenhuollon lääkärinpalkkiot 2012. Teoksessa S. Mäklin (toim.). Terveystaloustiede 2014: Terveystaloustieteen päivä 7.2.2014 (s. 52–56). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-113-6

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin