Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Millainen on terveyden kannalta paras ruokavalio?

Julkaistu 1.1.2014

Johdanto

On kiis­ta­ton tosi­asia, että ra­vin­to vai­kut­taa elin­iän pi­tuu­teen ja ter­vei­den elin­vuo­sien mää­rään. Kui­ten­kin sii­tä, mil­lai­nen on ter­veel­li­sin ruo­ka­va­lio, esi­te­tään ris­ti­rii­tai­sia nä­ke­myk­siä ääri­lai­das­ta toi­seen. Tämä on ai­heut­ta­nut us­kot­ta­vuus­krii­sin, jon­ka vuok­si moni va­lit­see ruo­kan­sa pel­käs­tään maku­miel­ty­mys­ten pe­rus­teel­la.

Lue koko artikkeli (mobie.fi)

Tekijä

Paula Hakala 

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Hakala, P. (2014). Millainen on terveyden kannalta paras ruokavalio? Ravitsemuskatsaus, 36(1), 11. https://maitojaterveys.mobie.fi/zine/10/article-1281

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin