Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yksityisen sairaanhoidon kustannukset ja Kela-korvaukset keskittyvät: Keitä suurkuluttajat ovat?

Julkaistu 18.9.2015

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Kelan korvaaman yksityisen sairaanhoidon menojen jakautumisesta väestössä ei tiedetä riittävästi. Tämä tutkimus tarkastelee yksityisen sairaanhoidon vuosikustannusten ja -korvausten euromääräistä jakautumista suomalaisessa aikuisväestössä. Lisäksi selvitetään tekijöitä, jotka luonnehtivat suurten vuosikustannusten perusteella määriteltyjä yksityissektorin palvelujen suurkuluttajia.

Menetelmät

Tutkimusaineistona oli 50 %:n satunnaisotos Suomessa vuonna 2011 asuneesta 25 vuotta täyttäneestä väestöstä. Rekisteritiedot Kelan heille samana vuonna korvaamista yksityisen sairaanhoidon kustannuksista ja korvauksista (eriteltynä kolmeen palvelukokonaisuuteen: lääkärinpalkkioihin, hammashoitoon sekä tutkimukseen ja hoitoon) yhdistettiin tietoihin tutkittavien sukupuolesta, iästä, tuloista, asuinkunnasta ja lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista. Suurkuluttajiksi määriteltiin ne 5 % tutkittavista, joiden vuosikustannukset olivat suurimmat. Suurkuluttajia verrattiin taulukoimalla ja multinomiaalisella logistisella regressioanalyysilla kahteen muuhun ryhmään: muihin yksityisiä terveyspalveluita käyttäneisiin, joiden vuosikustannukset kuitenkin jäivät pienemmiksi, sekä palveluja käyttämättömiin henkilöihin.

Tulokset

Suurkuluttajien osuus yksityisen sairaanhoidon kokonaiskustannuksista oli 40 %, ja Kela maksoi heille 39 % koko vuoden korvaussummasta. Suurkuluttajia oli keskimääräistä useammin naisten ryhmässä, ikääntyneissä ja suurituloisissa ryhmissä sekä Helsinki-Uudenmaan alueella ja kaupunkimaisissa kunnissa asuvissa. Lääkekorvausoikeuksien avulla mitattu pitkäaikaissairastavuus ei ollut selvässä yhteydessä yksityispalvelujen suurkuluttajuuteen.

Päätelmät

Yksityisten sairaanhoitopalvelujen korvauksista säästämisen vaihtoehdoksi voisi harkita säästöjen kohdistamista suurimmat korvaukset saaneiden vähemmistöön.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Jenni Blomgren, Lauri Virta

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: ei.
  • Koko viite: Blomgren, J., & Virta, L. (2015). Yksityisen sairaanhoidon kustannukset ja Kela-korvaukset keskittyvät. Keitä suurkuluttajat ovat? Suomen lääkärilehti, 70(38), 2419–2424. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/terveydenhuoltoartikkelit/yksityisen-sairaanhoidon-kustannukset-ja-kela-korvaukset-keskittyvat-keita-suurkuluttajat-ovat/

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin