Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Ikään liitettävät stereotypiat ja käsitykset iäkkäistä viidessä EU-maassa

Julkaistu 29.3.2016

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan asenteita ikääntyneitä kohtaan viidessä maassa (Suomi, Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia ja Espanja). Aineistona on ESS-kysely vuodelta 2008. Teoreettisena lähtökohtana käytetään Susan Fisken, Amy Cuddyn, Peter Glickin ja Jun Xun kehittämää stereotyyppien sisältömallia (ste-reotype content model). Sen mukaan iäkkäitä kohtaan esiintyvät asenteet ovat kaksijakoisia: iäkkäitä pidetään toisaalta luonteeltaan lämpiminä, mutta toisaalta kyvyttöminä. Näiden kahden näkemyksen yhteisvaikutuksesta iäkkäitä stereotyyppisesti säälitään. Tulokset eivät täysin tue alkuoletuksia. Varsinkaan ajattelumallia siitä, että iäkkäät ovat kyvyttömiä, ei havaittu. Lämpö–kyvykkyys-ulottuvuuksilla tarkasteltuna tutkimusmaat voidaan asettaa järjestykseen. Suomi osoittautuu maaksi, jossa iäkkäisiin yhdistetään kaikkein useimmin lämpöisyys ja kyvykkyys. Ruotsissa ja Espanjassa asenteet ovat myös lähinnä positiivisia. Iso-Britannia erottuu hieman muista ja Saksassa käsitykset iäkkäitä kohtaan eivät ole yhtä selvästi positiivisia kuin muissa maissa. Toinen alkuoletus sai tukea tuloksista. Kaikissa maissa iäkkäät herättävät säälin tunteita.

Lue koko artikkeli (journal.fi)

Tekijä

Ilpo Airio

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Airio, I. (2016). Ikään liitettävät stereotypiat ja käsitykset iäkkäistä viidessä EU-maassa. Janus, 24(1), 3–25. https://journal.fi/janus/article/view/56013

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin