Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Selvitys 5–12-vuotiaiden lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmästä Suomessa

Julkaistu 21.11.2017

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan 5-12-vuotiaiden lasten ohjautumista mielenterveysongelmien vuoksi erikoissairaanhoidon palveluihin eri puolilla Suomea. Raportissa kuvataan myös mitä hoito- ja kuntoutusmuotoja eri häiriöryhmissä on saatavilla ja minkälaisia vahvuuksia ja haasteita avaintoimijat näkevät hoitoketjuissa ja vaikuttavien palveluiden saamisessa. Lastenpsykiatriseen erikoissairaanhoitoon ohjautuu yhä enemmän lapsia, mutta alueellisia eroja ohjautumisessa on nähtävissä. Suurimmat potilasryhmät olivat lapset, joilla oli päädiagnoosina aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, käytöshäiriö (mukaan lukien uhmakkuushäiriö), ahdistuneisuus- ja tunnehäiriöt, masennus ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt. Eri yksiköiden palveluvalikoissa oli eroja, eikä näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä ollut yhdenvertaisesti potilaiden saatavilla. Tasalaatuisten, yhdenvertaisesti saatavilla olevien ja vaikuttavien palveluiden tarjoamiseksi olisi kansallisen koordinaation lisäksi välttämätöntä tehdä alueelliset suunnitelmat siitä, mitä hoidollisia menetelmiä otetaan käyttöön ja millä palvelujärjestelmän tasolla niitä on tarkoituksenmukaista järjestää. Raportti on suunnattu lasten palvelujen kehittäjille ja kaikille niissä toimiville ammattilaisille.

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Eeva Huikko, Leena Kovanen, Minna Torniainen-Holm, Miika Vuori, Riikka Lämsä, Annamari Tuulio-Henriksson, & Päivi Santalahti

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Huikko, E., Kovanen, L., Torniainen-Holm, M., Vuori, M., Lämsä, R., Tuulio-Henriksson, A., & Santalahti, P. (2017). Selvitys 5–12-vuotiaiden lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmästä Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-987-3

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin