Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta

Julkaistu 9.1.2020

Tiivistelmä

Johdanto

Kuvaamme, millaisena lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä Suomessa näyttäytyy koulu- ja neuvolalääkäreiden näkökulmasta.

Menetelmät

Laadullisessa poikittaistutkimuksessa 17 eri sairaanhoitopiirin 17 kunnan neuvola- ja koululääkäriä vastasi puolistrukturoidussa haastattelussa lasten mielenterveyspalvelujärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Vastausten sisältö koodattiin sisällönanalyyttisellä menetelmällä ja järjesteltiin teemoittain.

Tulokset

Perustasolla tehty yhteistyö ja lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon jalkautuva toiminta koettiin useimmin myönteisiksi. Perustason kykyä hoitaa tarvetta vastaavasti ja yhdenvertaisesti lasten lieviä ja keskivaikeita psyykkisiä häiriöitä ei pidetty riittävänä.

Päätelmät

Palvelujärjestelmän valmiutta lasten psyykkisten häiriöiden tunnistamiseen on kehitetty tuloksellisesti. Kehittämistyötä tulisi jatkaa edistämällä perustason hoitomahdollisuuksia ja näyttöön perustuvien hoitomenetelmien käyttöönottoa.

Lue koko artikkeli (duodecimlehti.fi)

Tekijät

Eeva Huikko, Riikka Lämsä, Päivi Santalahti, Minna Torniainen-Holm, Leena Kovanen, Miika Vuori, Annamari Tuulio-Henriksson 

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Huikko E., Lämsä, R., Santalahti, P., Torniainen-Holm, M., Kovanen, L., Vuori, M., & Tuulio-Henriksson, A. (2020). Lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta. Duodecim, 136(1), 79–88. https://www.duodecimlehti.fi/duo15312

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin