Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Monimenetelmällinen tutkimus

Julkaistu 10.6.2024

Tiivistelmä

Monimenetelmällisellä tutkimuksella tarkoitetaan sekä laadullisten että määrällisten aineistojen ja menetelmien yhdistämistä samaan tutkimustyöhön. Monimenetelmällisyys on hyvä valinta tutkittaessa moniulotteisia ilmiöitä. Tällöin lisäarvo syntyy keskenään erilaisten näkökulmien ja aineistojen systemaattisesta mutta luovasta yhdistämisestä.
Monimenetelmällinen tutkimus auttaa tunnistamaan tällaisen tutkimusotteen potentiaalin ja inspiroi hyödyntämään sitä mahdollisimman hedelmällisesti. Se myös analysoi konkreettisesti tutkimustyön eri vaiheita. Teoksen ytimessä on integroiva tutkimusprosessi, jossa toteutuu innovatiivinen ja rohkea aineistojen yhdistäminen sekä niiden välinen aito vuoropuhelu.
Kattavasti monimenetelmällisen tutkimuksen perusteita luotaava teos on suunniteltu niin, että se hyödyttää sekä opinnäytetyötään tekeviä opiskelijoita ja aloittelevia tutkijoita että jo pidempään tutkijana toimineita ja ryhmässä työskenteleviä. Se auttaa myös analysoimaan ja arvioimaan muita monimenetelmällisiä tutkimuksia. Teos soveltuu muun muassa sosiaali-, terveys- ja kasvatustieteisiin sekä psykologian ja kauppatieteiden aloille.

Tekijät

Leena Åkerblad, Riitta Seppänen-Järvelä

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: ei.
  • Koko viite: Åkerblad, L., & Seppänen-Järvelä, R. (2024). Monimenetelmällinen tutkimus: Opas suunnitteluun ja toteutukseen. Gaudeamus.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin