Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Perhevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen muuttuvassa työelämässä

Julkaistu 20.5.2024

Tiivistelmä

Perhevapaajärjestelmä ja työelämän käytännöt helpottavat ansiotyön ja perhe-elämän yhteensovittamista pienten lasten perheissä ja edistävät siten sukupuolten tasa-arvoa niin perheissä kuin muuttuvilla työmarkkinoilla. Perhevapaat jakautuvat kuitenkin vanhempien kesken epätasaisesti, ja vanhemmaksi tulon seuraukset näkyvät selvemmin äitien kuin isien työurissa ja työmarkkina-asemassa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pienten lasten vanhempien ansiotyön ja perhe-elämän yhteensovittamista ja etenkin perhevapaiden käyttöä muuttuvilla työmarkkinoilla äitien ja isien näkökulmasta. Tutkimuksessa analysoitiin erilaisten taustatekijöiden yhteyksiä äitien ja isien vanhempainvapaiden ja kotihoidon tuen käyttöön sekä osa-aikatyön tekemiseen. Lisäksi tarkasteltiin vanhempien hoivaratkaisujen perusteluja sekä heidän kokemuksiaan perhevapaisiin suhtautumisesta työpaikoilla ja työn ja vanhemmuuden yhteensovittamisesta. Tutkimus perustuu 1–2-vuotiaan lapsen vanhemmille keväällä 2022 suunnattuun Perhevapaakysely 2022 -väestökyselyyn. Vastaajina oli 1 824 äitiä ja 1 524 isää sekä erillisotokseen perustuen 609 yhden vanhemman taloudessa asuvaa äitiä. Tulokset osoittavat, että sukupuolen ohella ratkaisuja perhevapaiden käytöstä tai osa-aikatyöstä määrittävät vanhempien sosioekonominen tausta ja perherakenne, työmarkkinat ja työpaikkojen käytännöt sekä vanhemmuuden ja hoivan kulttuuriset ihanteet. Vanhempien ratkaisut ovat perheissä myös kytköksissä toisiinsa. Tutkimuksen tulokset kertovat lasten hoivaihanteiden, etenkin isyyden, vähittäisistä muutoksista, mutta samalla sitkeistä vanhemmuuden sukupuolistuneista käytännöistä perheissä ja työpaikoilla. Perhevapaajärjestelmän kehittämistä on tärkeä jatkaa ja samalla huolehtia siitä, että muuttuvillakin työmarkkinoilla asenteet ja käytännöt tukevat pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia sovittaa yhteen ansiotyötä ja vanhemmuutta.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Anu Kinnunen, Johanna Lammi-Taskula, Anneli Miettinen, Johanna Närvi, Miia Saarikallio-Torp

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kinnunen, A., Lammi-Taskula, J., Miettinen, A., Närvi, J. & Saarikallio-Torp, M. (toim.). (2024). Pehevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen muuttuvassa työelämässä (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 165). Kela. http://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-284-192-6

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin