Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan myöntämää perustoimeentulotukea sai vuonna 2023 runsaat 250 000 kotitaloutta – ukrainalaisia kotitalouksia tuen saajissa enemmän kuin aiemmin

Julkaistu 6.3.2024Päivitetty 10.4.2024

Perustoimeentulotuen saajien määrän lasku hyytyi vuonna 2023. Korona aiheutti toimeentulotuen tilastoihin piikin, mutta tukea tarvitsevien määrä väheni nopeasti, kun pandemia väistyi ja työllisyystilanne parantui.

Kuvion otsikko: Perustoimeentulotuen saajien määrän lasku on hiipunut. Kuvio näyttää perustoimeentulotuen saajaruokakunnat vuoden lopussa ja maksetut etuudet (vuoden 2023 rahassa) vuosina 2017-2023.
 

Kelan myöntämää perustoimeentulotukea sai vuonna 2023 runsaat 250 000 kotitaloutta, mikä on noin 1 500 kotitaloutta vähemmän kuin edellisvuonna.

Siinä missä vuonna 2022 tukia maksettiin 721 miljoonaa euroa, vuonna 2023 vastaava summa oli runsaat 718 miljoonaa.

Tuen saajien määrä nousi vuonna 2020 poikkeuksellisen korkealle, kun koronapandemian aiheuttamat rajoitukset veivät töitä muun muassa ravintola-, matkailu- ja tapahtuma-aloilta. Kun rajoitukset poistuivat ja työllisyystilanne parani, määrä on jälleen parin viime vuoden ajan laskenut.

Työllisyystilanteen vaihtelut vaikuttavat työttömyysturvan lisäksi perustoimeentulotukeen, sillä nuoret eivät välttämättä täytä työttömyysturvan ehtoja, vaan hakevat työttömyyden aikana toimeentulotukea.

Ukrainalaisten siirtyminen sosiaaliturvan piiriin selittää muutoksia

Vaikka saajien määrä on kokonaisuutena laskenut, lapsiperheiden osalta tilanne on toinen. Perustoimeentulotukea sai vuonna 2023 yli 45 000 lapsiperhettä. Mukaan on laskettu sekä yhden että kahden huoltajan taloudet, joissa molemmissa oli hienoista nousua.

Kuvion otsikko: Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden määrä nousi vuonna 2023. Kuvio näyttää perustoimeentulotuen saajat kotitaloustyypin mukaan vuosina 2017-2023.
 

Tilastojen tarkempi tarkastelu osoittaa, että muutoksia selittää sotaa paenneiden ukrainalaisten siirtyminen osin Suomen sosiaaliturvan ja siten toimeentulotuen piiriin. Ukrainalaisia kotitalouksia oli tuen saajissa 5 000 enemmän kuin minään aiempana vuonna.

– Suomen kansalaisten osalta laskua oli kaikissa kotitaloustyypeissä, myös lapsiperheissä. Ukrainalaisten tukea saavien kotitalouksien määrä tasasi käytännössä lähes kaiken laskun ja kasvatti tukea saaneiden lapsiperheiden määrää, Kelan tutkija Tuija Korpela kertoo.

Tukea saaneita lapsiperheitä oli viime vuonna noin 500 enemmän kuin edellisenä vuonna. Siinä missä vuonna 2022 perustoimeentulotukea saavia ukrainalaisia lapsiperheitä oli runsaat 130, vuonna 2023 heitä oli lähes 2 200.

Kuluva vuosi iso kysymysmerkki

Perinteisesti miehet saavat toimeentulotukea naisia useammin. Tämä pätee etenkin työikäisiin eli 25–64-vuotiaisiin. Viime vuonna tukea sai noin 188 000 miestä, joista lähes 110 000 oli työikäisiä. Naisia tuen saajissa oli kaikkiaan 167 600, joista vajaat 89 000 oli 25–64-vuotiaita.

Eläkeikäisissä naisten osuus puolestaan korostuu, sillä naisilla on keskimäärin miehiä pienemmät eläkkeet ja he elävät miehiä pidempään.

Korpela arvioi, että hallituksen leikkaukset erinäisiin tukiin, kuten asumistukeen, työttömyysturvaan ja muihin etuuksiin, näkyvät todennäköisesti toimeentulotukiasiakkaiden määrän nousuna tänä vuonna.

– Toistaiseksi on vaikea ennakoida, millaisista summista tai saajamääristä tänä vuonna puhutaan, mutta muiden tukien heikennyksen myötä molemmat melko varmasti kasvavat.

 

Lisätietoa

Tietopaketti toimeentulotuesta

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin