Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Alueellista työkyvyn tilannetta voi nyt verrata aiempaa tarkemmin työkyvyttömyysindeksin avulla

Julkaistu 16.10.2023Päivitetty 16.10.2023

Kela on lisännyt toiminnallisuuksia ylläpitämäänsä työkyvyttömyysindeksi-sovellukseen. Nyt työkyvyttömyysindeksin avulla voi seurata työkyvyn kehittymistä ajassa useilla alueilla samanaikaisesti.

Suomalaisten työkykyä ja saatuja työkykyetuuksia voidaan tarkastella Kelan ylläpitämän Kansallisen terveysindeksin työkyvyttömyysindeksin avulla. Työkyvyttömyysindeksissä on kolme osiota: työkyvyttömyyseläke, sairauspäiväraha ja ammatillisen kuntoutuksen myönteiset päätökset.  

Työkyvyttömyysindeksiä on nyt päivitetty uusilla toiminnallisuuksilla. Eri alueiden ja ajankohtien työkyvyttömyystilanteiden vertailu onkin nyt aiempaakin kattavampi. Uudet toiminnallisuudet ovat aikavertailu ja indeksivertailu.

Aikavertailu-toiminnallisuuden avulla käyttäjä voi samanaikaisesti verrata indeksivuosia toisiin, esimerkiksi aiempiin, indeksivuosiin ja usean eri alueen tietoja. Tällä tavoin on mahdollista seurata indeksin kehitystä ajassa.

Indeksivertailu-toiminnallisuudella käyttäjä voi puolestaan verrata työkyvyttömyyden kokonaisindeksin ja osaindeksien kehitystä ajassa. Kuten aikavertailussakin, usean alueen vertailu yhtä aikaa on mahdollista. Indeksivertailu antaa tarkemman kuvan eri työkykyetuuksien ja -palveluiden käytön ja tarpeen kehityksen suhteesta alueella.

Työkyvyttömyysindeksi on osa Kansallisen terveysindeksin tietokokonaisuutta

Kansallisen terveysindeksin tietokokonaisuus kattaa useita indikaattoreita väestön sairastavuudesta ja työkyvyttömyydestä. Indeksitietoja tuottavat yhteistyössä Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Eläketurvakeskus ja Tilastokeskus. Kansallinen terveysindeksi korvasi vuodesta 2023 alkaen aiemmat THL:n sairastavuusindeksin ja Kelan Terveyspuntarin.

Indeksiluvut kuvaavat hyvinvointialueiden väestön terveyttä ja työkykyä suhteessa koko maan tasoon (koko maa = 100). Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus tai työkyvyttömyys alueella on. Tiedot tuotetaan sekä ikävakioituna että ikävakioimattomana. Ikävakioidut tiedot mahdollistavat esimerkiksi hyvinvointialueiden välisen vertailun, kun taas ikävakioimattomat tiedot antavat kuvan alueen todellisesta työkyvyttömyystilanteesta.

Lisätietoa

Kati Sarnola
erikoistutkija, Kela
kati.sarnola@kela.fi
puh. 020 635 7885

Kansallisen terveysindeksin työkyvyttömyysindeksi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin