Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan tutkimuksen julkaisusarjat uudistuivat

Julkaistu 3.6.2024Päivitetty 3.6.2024

Kelan tutkimusyksikkö on uudistanut julkaisusarjansa vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita. Jatkossa Kela julkaisee kahta vertaisarvioitua tutkimussarjaa ja kahta vertaisarvioimatonta.

Kela julkaisee riippumatonta tutkimusta yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista, jotka koskevat Kelaa, sosiaaliturvaa ja sote-palveluita. Kela on julkaissut tutkimusta vuodesta 1967 erilaisissa julkaisusarjoissa, jotka ovat vuosien mittaan päivittyneet. Nyt julkaisusarjat on taas päivitetty vastaamaan paremmin ajankohtaisia tarpeita.

– Julkaisusarjojen uudistusta on valmistelu pidemmän aikaa. Olemme pohtineet lukijoiden ja kirjoittajien tarpeita työpajassa ja kartoittaneet toiveita kyselyllä. Viimeisen puolen vuoden aikana sarjat ovat saaneet uuden ilmeen, kertoo tutkimusjulkaisujen päätoimittaja, Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Kelan tutkimuksen uudistetut julkaisusarjat ovat: Tutkimuksia, Raportteja, Teemakirjoja ja Avauksia.

Tutkimuksia-sarjassa julkaistaan empiirisiä ja teoreettisia vertaisarvioituja alkuperäistutkimuksia monografian tai artikkelikokoelman muodossa. Sarja on JUFO-luokituksen tasolla 1. Sarja on ensisijaisesti suunnattu tieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneille lukijoille.

Raportteja-sarjassa julkaistaan vertaisarvioimattomia tutkimusraportteja, selvityksiä, suppeita kirjallisuuskatsauksia sekä menetelmä- ja aineistokuvauksia. Käsikirjoitukset tarkistetaan ennen julkaisupäätöstä Kelan tutkimusyksikössä. Sarja on suunnattu esimerkiksi tutkijoille, ammattitiedon hyödyntäjille, päätöksentekijöille ja -valmistelijoille sekä tutkimusrahoittajille.

Teemakirjat ovat vertaisarvioituja toimitettuja kokoomateoksia ajankohtaisista, mutta aikaa kestävistä aiheista. Teemakirjassa valittua tutkimusaihetta käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista. Sarja on JUFO-luokituksen tasolla 1. Sarjan julkaisuja voidaan hyödyntää esimerkiksi opetuskäytössä.

Uudessa Avauksia-sarjassa julkaistaan vertaisarvioimattomia lyhyitä, enintään 10‐sivuisia ja visualisoituja tutkimuskatsauksia tai tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja tai yleistajuisia tiivistelmiä. Sarja on suunnattu esimerkiksi päätöksentekijöille ja -valmistelijoille.

– Kuten tutkimuksen, myös Kelan tutkimusjulkaisusarjojen pitää elää ajassa. Uudistetut sarjamme palvelevat toivottavasti entistä paremmin Kelan tutkimustiedon nykyisiä hyödyntäjiä, sanoo Kelan tutkimusjulkaisujen vastaava toimittaja Tarja Hyvärinen.

Käsikirjoituksia sarjoihin voivat tarjota sekä Kelassa että sen ulkopuolella työskentelevät tutkijat. Kaikki Kelan julkaisemat tutkimusjulkaisut tallennetaan avoimesti saataville Helda-julkaisuarkistoon.

Kelan tutkijat julkaisevat tutkimuksia myös muissa kuin Kelan omissa julkaisusarjoissa.

Avauksia-sarjan ensimmäinen osa peräänkuuluttaa tarkempaa väestöryhmittäistä tietoa

Uuden Avauksia-sarjan ensimmäinen julkaisu on Kelan tutkimusprofessori Jenni Blomgrenin julkaisu Palveluiden ja etuuksien käytöstä eri väestöryhmissä tarvitaan monipuolinen kuva. Julkaisu summaa tiiviisti tuloksia hankkeesta Sosiaaliturvan etuuksien ja palveluiden käyttö Oulussa 2013–2018.

Blomgren painottaa julkaisussaan, että hankkeen tulokset havainnollistavat hyvin sitä, kuinka tärkeää on tavoitella kokonaiskuvaa sote-palveluiden palveluiden ja sosiaaliturvaetuuksien käytöstä. Ilman kokonaiskuvaa ymmärrys väestön tarpeista ja käyttäytymisestä jää vajavaiseksi, eikä se tue parhaalla tavalla päätöksentekoa.

Vastaavaa eri toimijoiden dataa yhdistelevää tutkimustietoa tulisi Blomgrenin mukaan jatkossa tuottaa sekä kansallisesti että alueittain eriteltynä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin sote-palveluita koskevien kansallisten rekistereiden kehittymistä edelleen niin tietojen kattavuuden kuin laadun osalta. Kansallisia rekistereitä ovat esimerkiksi Kanta-palveluiden ylläpitämät Potilastietovaranto ja Sosiaalihuollon asiakastietovaranto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän hoitoilmoitusjärjestelmä Hilmon rekisterit.

– Sote-palveluiden käyttöä koskeva kansallinen rekisteritietopohja on onneksi koko ajan kehittymässä. Rekisteritietovarantojen kattavuuden ja laadun parantuessa pystymme tulevaisuudessa tuottamaan aiempaa monipuolisempaa ja alueellisestikin eriteltyä tutkimustietoa muun muassa kustannustehokkaista keinoista järjestää eri väestöryhmien tarvitsemia palveluita, sanoo Blomgren.

Lisätietoa

Kelan tutkimusjulkaisutoiminta

Blomgren, J. (2024). Palveluiden ja etuuksien käytöstä eri väestöryhmissä tarvitaan monipuolinen kuva: Esimerkkejä Oulu-hankkeesta (Avauksia, 1). Kela.

Signe Jauhiainen
tutkimuspäällikkö, tutkimusjulkaisujen päätoimittaja, Kela
signe.jauhiainen@kela.fi
puh. 020 634 1958

Tarja Hyvärinen
vastaava julkaisutoimittaja, Kela
tarja.hyvarinen@kela.fi
puh. 020 634 1955

Jenni Blomgren
tutkimusprofessori, Kela
jenni.blomgren@kela.fi
puh. 020 634 1893

 

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin