Siirry sisältöön

Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittäminen: Monimenetelmällinen tutkimus

Julkaistu 21.6.2023

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittämistä Kela sairaalassa -kehittämisprojektin kontekstissa. Projektin kanssa samanaikaisesti toteutettu tutkimus pyrki tuottamaan tietoa projektissa toteutetusta uudentyyppisestä yhteistyöstä erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa hyödynnettiin kehittämis- ja toimintamallityöskentelyssä. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti. Aineistona tutkimuksessa olivat projektiin liittyvät dokumentit, organisaatioiden (Kela ja erikoissairaanhoidon yksiköt) asiantuntijoilta kerätty kysely- ja haastatteluaineisto sekä Kelan rekistereistä kerätyt asiakkaiden kuntoutusta koskevat tiedot.

Erikoissairaanhoidon asiantuntijoille suunnattuun, yhteistyökokemuksia selvittävään kyselyyn, joka toteutettiin projektin aikana kaksi kertaa, sisältyi useita teemoja. Kyselyn tulosten mukaan Kelan järjestämä koulutus erikoissairaanhoidon asiantuntijoille -teemassa tapahtui eniten positiivista kehitystä, kun verrattiin kyselyn 1 ja kyselyn 2 tuloksia. Myös muissa tiedon kulkuun liittyvissä teemoissa havaittiin huomattavaa kehitystä positiiviseen suuntaan. Lähes kaikkien teemojen osalta vastaajien arviot yhteistyön toteutumisesta olivat korkeampia kyselyssä 2.

Haastattelujen perusteella Kela sairaalassa -projektin koettiin parantaneen tiedonkulkua ja helpottaneen kontaktia Kelan ja erikoissairaanhoidon välillä. Kuntoutusprosessien koettiin sujuvoituneen ja projektiyhteistyön helpottaneen haastavien asiakastilanteiden ratkaisemista. Projektin koettiin mahdollistavan asiakkaan osallisuuden omassa kuntoutusprosessissaan aiempaa paremmin. Luottamus Kelaa kohtaan lisääntyi sekä asiakkaiden että erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen tulosten perusteella keskeisimpiä yhteistyön haasteita ovat muun muassa sähköiset tiedonkulun väylät ja niiden moninaisuus sekä tiedon luovuttamiseen ja suostumuslomakkeeseen liittyvät haasteet. Myös organisaatioiden sisäistä tiedonkulkua on kehitettävä. Tuloksissa nousi esiin myös tarve yhteistyön tarkemmalle määrittelylle sekä henkilöstön vaihtuvuuden vaikutukset yhteistyön toteuttamiseen.

Tutkimustulosten perusteella Kela sairaalassa -projektissa toteutettu yhteistyö oli monilta osin erittäin hyödyllistä kaikille yhteistyön osapuolille. Yhteistyö helpotti asiakkaiden kuntoutumiseen ohjautumista ja palvelutarpeiden kartoittamista, kun asiakkaan tilannetta voitiin tarkastella monialaisesti varhaisessa vaiheessa. Yhteydenotto yhteistyökumppanien välillä oli helppoa ja sujuvaa. Tutkimuksessa havaittuihin yhteistyön haasteisiin tulisi jatkossa vielä kiinnittää huomiota. Tulevaisuudessa yhteistyön toteuttamisen käytännöt olisi tärkeä määritellä mahdollisimman tarkasti.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi). 

Tekijät

Sonja Tuomisto, Sari Miettinen

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Tuomisto, S., & Miettinen S. (2023). Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittäminen: Monimenetelmällinen tutkimus. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023062056998
Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin