Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Perhevapaauudistuksen voimaantulosta vuosi – näin isät ovat käyttäneet vapaita tähän mennessä

Julkaistu 10.11.2023Päivitetty 15.12.2023

Vuoden 2023 syyskuun loppuun mennessä isien vanhempainpäivärahojen käyttö oli kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. On kuitenkin vielä aikaista arvioida, miten paljon perhevapaauudistus on vaikuttanut kehitykseen.

Perhevapaauudistuksen mukaisia vanhempainpäivärahoja alettiin maksaa lapsista, joiden laskettu syntymäaika oli 4.9.2022 tai sen jälkeen. Uudistuksen myötä äitiys- ja isyysraha poistuivat ja niiden sijasta maksetaan raskausrahaa ja vanhempainrahaa.

Uudessa perhevapaajärjestelmässä molemmat vanhemmat saavat oman vanhempainrahakiintiön, joka on 160 arkipäivää. Siitä voi luovuttaa toiselle enintään 63 arkipäivää. Omaan käyttöön jää näin vähintään 97 vanhempainrahapäivää.

Tilastojen mukaan 12,6 prosenttia tammi-syyskuussa 2022 maksetuista vanhempainpäivärahapäivistä maksettiin miehille. Vastaavana ajanjaksona vuonna 2023 päivärahoista 15,2 prosenttia maksettiin miehille.

Suhteellisesti eniten (17,5 % kaikista korvatuista päivistä) vanhempainpäivärahoja maksettiin isille Ahvenanmaalla, vähiten (13,9 % kaikista korvatuista päivistä) Kanta-Hämeessä.

Kuvion otsikko: Suhteellisesti eniten vanhempainpäivärahoja maksettiin isille Ahvenanmaalla. Alaotsikko: Miesten osuus korvatuista vanhempainrahapäivistä tammi-syyskuussa 2023 maakunnittain. Kuvio näyttää, että keskimäärin 15,2 prosenttia päivistä korvattiin miehille. Suurin osuus oli Ahvenanmaalla, 17,5 prosenttia, pienin Kanta-Hämeessä, 13,9 prosenttia.
 

Vuonna 2023 on maksettu sekä uuden että vanhan järjestelmän mukaisia etuuksia, joten luvuista ei voi vielä arvioida, kuinka paljon nimenomaan perhevapaauudistus on vaikuttanut isien vanhempainrahapäivien käyttöön.

Vuoden ikäisten lasten isille korvattu keskimäärin 44 vanhempainrahapäivää

Kela tutkii perhevapaauudistuksen vaikutuksia rekisteriaineiston pohjalta. Tilastoista voidaan seurata, miten äidit ja isät ovat käyttäneet perhevapaita vuonna 2022 syntyneistä lapsista, joista maksettiin uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja. Tällä hetkellä tilastot ulottuvat syyskuun 2023 loppuun asti, jolloin vanhimmat uudistuksen voimaantulon jälkeen syntyneet lapset olivat täyttäneet vuoden ja nuorimmat yhdeksän kuukauden ikäisiä. Keskimäärin lapset olivat 11 kuukauden ikäisiä.

Vuonna 2021 syntyneiden lasten isille oli lapsen täytettyä vuoden korvattu keskimäärin 30 isyys- tai vanhempainrahapäivää. Vuonna 2022 syntyneiden vuoden ikäisten lasten isille oli puolestaan korvattu keskimäärin 44 uuden perhevapaauudistuksen mukaista vanhempainrahapäivää.

Tilastot näyttäisivät viittaavan siihen, että uudistus on lisännyt isien vapaiden käyttöä, arvioi Kelan erikoistutkija Anneli Miettinen.

– Kyse voi kuitenkin olla myös siitä, että näin alkuvaiheessa uudistuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ovat tarttuneet ennen kaikkea ne isät, jotka ovat lähtökohtaisesti olleet muita valmiimpia jakamaan vapaita äidin kanssa ja tämä näkyy keskiarvoluvuissa. Luotettavasti uudistuksen vaikutuksia voidaan arvioida vasta, kun ensimmäiset sen voimaantulon jälkeen syntyneet lapset alkavat olla kaksivuotiaita, Miettinen sanoo.

Kuvion otsikko: Perhevapaauudistuksen voimaantulon jälkeen syntyneiden lasten isille on korvattu aiempaa enemmän vanhempainrahapäiviä. Alaotsikko: Miehille korvatut vanhempainpäivärahat lapsen ollessa 0-12 kuukauden ikäinen (tilanne syyskuussa 2023). Kuvio näyttää, että vuonna 2021 syntyneiden lasten isille oli korvattu keskimäärin 30 päivää, vuonna 2022 syntyneiden 44 päivää.
 

Vanhempainvapaat voi pitää erimittaisissa jaksoissa, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Miehet pitävät vanhempainvapaata usein äidin jälkeen, joten lopulliset tiedot siitä, paljonko isät käyttävät perhevapaapäiviä, saadaan syksyllä 2024.

Suurin osa isistä luovutti heille kiintiöityjä vanhempainvapaita äidille

Syyskuun loppuun mennessä uusia vanhempainpäivärahoja vuonna 2022 syntyneestä lapsesta oli saanut 14 400 naista ja 11 100 miestä.

Perheitä, joissa isä oli pitänyt perhevapaata, oli 76 prosenttia kaikista vanhempainpäivärahaa saaneista perheistä. Noin joka viides isä ei ollut käyttänyt lainkaan vanhempainvapaita lapsen ollessa 912-kuukauden ikäinen.

Valtaosa isistä oli luovuttanut heille kiintiöityjä vanhempainpäivärahapäiviä toiselle vanhemmalle. Vanhempainpäivärahaa saaneista naisista 75 prosenttia oli syyskuun loppuun mennessä vastaanottanut vanhempainrahapäiviä toiselta vanhemmalta. Keskimäärin naiset olivat vastaanottaneet 62 päivää. Täydet 63 päivää oli vastaanottanut 70 prosenttia naisista.

– Se, että isät luovuttavat päiviä äideille, ei tullut yllätyksenä. Perinteisesti äidit ovat käyttäneet selvästi suurimman osan perhevapaista, ja on varsin epätodennäköistä, että tämä tapa jakaa vapaat muuttuisi ainakaan kovin nopeasti, Miettinen sanoo.

Kuvion otsikko: 70 prosenttia äideistä vastaanotti isiltä kaikki luovutettavat vanhempainvapaat. Alaotsikko: Täydet 63 toiselle vanhemmalle luovutettavaa vanhempainrahapäivää vastaanottaneet naiset maakunnittain. Kuvio näyttää, että koko maassa keskimäärin 70 prosenttia äideistä vastaanotti kaikki isille kiintiöidyt päivät. Maakunnittain tarkasteltuna päiviä vastaanottaneiden osuus oli suurin Kainuussa (84 %) ja pienin Uudellamaalla (69 %).
Maakunnittain tarkasteltuna päiviä vastaanottaneiden osuus oli suurin Kainuussa (84 %) ja pienin Uudellamaalla (69 %). Anneli Miettinen huomauttaa, että osuudet tulevat todennäköisesti vielä muuttumaan, kun perhevapaiden käytöstä kertyy tilastoaineistoa.

Vanhempainpäivärahapäivien siirtäminen äideiltä isille on huomattavasti harvinaisempaa. Vajaa neljä prosenttia miehistä oli vastaanottanut päiviä toiselta vanhemmalta. Täydet 63 toiselle luovutettavaa vanhempainrahapäivää oli vastaanottanut 1,7 prosenttia isistä.

Lisätietoa

Anneli Miettinen
erikoistutkija, Kela
anneli.miettinen@kela.fi
puh. 020 634 4129

Perhevapaauudistuksen voimaantulosta on vuosi – mitä sen tuloksista tiedetään nyt? (sosiaalivakuutus.fi) 

Vanhempien arvomaailma heijastuu varhaiskasvatuksen aloitusikään

Perhevapaiden jakaminen on perheelle taloudellisesti kannattavaa

Tilasto vanhempainpäivärahoista

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin