Siirry sisältöön

Asumistuen saajien määrä laski koronahuipun jälkeen

Julkaistu 6.3.2023Päivitetty 6.3.2023

Yleistä asumistukea saavien määrä nousi koronavuosina huippuunsa, mutta laski vuonna 2022  jo toista vuotta peräkkäin. Kelan tilastojen mukaan viime vuoden lopussa yleistä asumistukea sai runsaat 380 000 ruokakuntaa. Tukea saavat etenkin suurten kaupunkien nuoret aikuiset. 

Yleisen asumistuen saajien määrä on laskenut Suomessa edelliset kaksi vuotta. Korona heikensi työllisyys- ja taloustilannetta ja se näkyi nousuna Kelan asumistukitilastoissa. Vuonna 2020 tukea sai yli 400 000 kotitaloutta. Saajien määrä kääntyi kuitenkin laskuun jo vuonna 2021 ja viime vuonna tuen saajia oli 382 232.

– Työllisyystilanne heijastuu asumistuen tarpeeseen, koska suuri osa tuen saajista on työttömiä. Nyt kun työllisyystilanne on parantunut, on tuen saajien määrä pienentynyt. Myös pienituloiset työssäkäyvät voivat saada asumistukea ja palkkaa saavien osuus tuen saajista kasvoi tasaisesti vuodesta 2015 koronavuoteen 2020 asti, kertoo johtava tutkija Signe Jauhiainen Kelasta.

Graafin otsikko: Asumistuen saajien määrä on noussut 2015 ja 2017 tehtyjen uudistusten myötä. Alaotsikko: Yleisen asumistuen saajat ruokakunnittain vuosina 2010-2022. Kuvio näyttää, miten asumistuen saajien määrä nousi selkeästi vuodesta 2014 vuoteen 2015 ja on sen jälkeen ollut noin 400 000.
 

Isot uudistukset näkyvät tuensaajien määrissä

Asumistukeen tehtiin 2010-luvulla merkittäviä muutoksia. Vuonna 2015 tehdyn asumistuen kokonaisuudistuksen myötä käyttöön tuli muun muassa asumistuen suojaosa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työstä saatava palkka ei pienennä asumistukea täysimääräisesti.Näin työn vastaanottamisesta tulee kannattavampaa.

Vuonna 2017 tehdyn uudistuksen myötä opiskelijat siirtyivät asumislisästä asumistuen saajiksi. Tilastollisesti muutos lisäsi merkittävästi asumistuen saajamääriä. 2010-luvun alkupuoliskon heikko työllisyystilanne näkyy niin ikään tilastoissa. Kun vielä 2010 yleisen asumistuen saajia oli runsaat 160 000, vuonna 2016 heitä oli 100 000 enemmän. Toistaiseksi suurin huippu nähtiin koronavuonna 2020, kun tuen saajien määrä nousi yli 400 000 ruokakuntaan.

–  Yleisen asumistuen saajat ovat valtaosin 18–35-vuotiaita yksinasuvia nuoria aikuisia eli joko opiskelijoita, pienituloisia työssäkäyviä tai työttömiä. Eniten tukea saavia ruokakuntia on suurissa kaupungeissa, joissa on paljon opiskelijoita ja korkeat asumiskustannukset. Tuen saajien määrän tulevaa suuntaa on juuri nyt vaikea ennustaa, sillä tilanne on kahtiajakoinen. Toisaalta Suomessa on huomattava työvoimapula, mutta samaan aikaan esillä on taantuman uhka, joka voi vaikuttaa tuen tarpeeseen, Jauhiainen huomauttaa.

Graafin otsikko: Yleistä asumistukea maksetaan eniten suurissa kaupungeissa. Alaotsikko: Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat hyvinvointialueittain vuoden 2022 lopussa. Kuvio näyttää, että eniten tukea maksetaan Helsinkiin, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen, vähinten Ahvenanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Itä-Uudellemaalle.
 

Lue lisää: 

Asumisen tuet Kelastossa

Tietopaketti yleisestä asumistuesta

Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin