Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kela työttömien työkyvyn tuen asiakasyhteistyöverkostossa: Tutkimus Kelan ja työkykyohjelman kokeiluhankkeiden monialaisesta työkyvyn tuen asiakasyhteistyöstä

Julkaistu 13.9.2023

Tiivistelmä

Kela osallistui sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toteuttamaan työkykyohjelmaan Kela sote-keskuksissa -projektilla kahden vuoden ajan (2021–2022). STM myönsi työkykyohjelman puitteissa valtionavustusta 22 kunnalle ja kuntayhtymälle osatyökykyisten työttömien työ- ja toimintakyvyn tukemisen monialaisiin kokeiluhankkeisiin. Kelan projekti toimi 17 kokeiluhankkeen kokeilukumppanina. Projektityöntekijät osallistuivat kokeiluhankkeiden asiakasyhteistyön toimintatapojen suunnitteluun ja toimivat Kelan asiakasprosessin asiakasvastaavina kokeiluhankkeiden työkyvyn tuen verkostojen asiakasyhteistyössä.

Tutkimusraportissa tarkastellaan Kelan merkitystä osatyökykyisten työttömien monialaisessa työkyvyn tuen asiakasyhteistyössä. Kelan projektityöntekijöiden ja kokeiluhankkeiden verkostojen ammattilaisten asiakasyhteistyötä tutkittiin haastattelu-, kysely- ja rekisteriaineistojen vuoropuheluna. Tutkimusaineisto koostuu Kela sote-keskuksissa -projektin projektityöntekijöiden haastatteluista (N = 9), kokeiluhankkeiden verkostojen ammattilaisille (N = 90) tehdystä tutkimuskyselystä ja asiakasyhteistyöhön ohjautuneiden asiakkaiden (N = 1 003) rekisteritiedoista.

Tutkimusraportissa kuvataan Kelan työkyvyn tuen asiakasyhteistyöhön osallistumisen vaikutuksia ja asiakasyhteistyön prosessin vaiheita sekä yhteistyön elementtejä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan Kelan etuuksia koskevaa osatyökykyisten työttömien palvelutarvetta.

Tutkimuksen perusteella Kelan osallistuminen asiakasyhteistyöhön edistää oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen työkyvyn tuen palvelupolun muodostamista, nopeuttaa asiakkaan työkyvyn tuen prosessia, ehkäisee asiakkaiden ohjautumista epätarkoituksenmukaisiin palveluihin ja sujuvoittaa organisaatioiden työtä. Kelan osallistumisella työkyvyn tuen asiakasyhteistyöhön näyttää olevan myös työkyvyn tuen asiakkaiden motivaatiota, ymmärrystä ja luottamusta kohentava merkitys.

Asiakasyhteistyön prosessin keskeiset vaiheet näyttävät tutkimuksen perusteella olevan alkukartoituksen tekeminen, asiakassuunnitelman luominen ja työkyvyn tuen prosessin seuranta. Asiakasyhteistyön keskeisinä elementteinä näyttäytyvät monialaisesti jaettu asiakastieto ja erityisammattitaito.

Kelan etuudet ovat tutkimuksen perusteella oleellinen osa työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta, ja tutkimus antaa viitteitä työttömien työkyvyn tuen asiakkaiden kuntoutus- ja perusturvaetuuksien alikäytöstä. Asiakasyhteistyöllä näyttää olevan myös myönteisen kuntoutuspäätöksen saaneiden ikäryhmäkohtaisia osuuksia tasoittava vaikutus.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Pekko Iso-Koivisto, Sari Miettinen

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Iso-Koivisto, P., & Miettinen, S. (2023). Kela työttömien työkyvyn tuen asiakasyhteistyöverkostossa: Tutkimus Kelan ja työkykyohjelman kokeiluhankkeiden monialaisesta työkyvyn tuen asiakasyhteistyöstä. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230907121333

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin