Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Toimeentuloturvalainsäädännön olettamat ja yksilöiden oikeuksien toteutuminen

Julkaistu 17.2.2023

Tiivistelmä

Tarkastelemme analyysissa toimeentuloturvalainsäädännössä ilmeneviä olettamia ihmisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Olettamalla viittaamme asioista tehtyihin päätelmiin, jotka eivät kaikissa tilanteissa pidä paikkaansa. Analyysimme kattaa kolme olettamaa: rationaalisuusolettaman, toimintakykyolettaman ja ydinperheolettaman. Olettamien tarkoituksena on suoraviivaistaa lainsäädäntöä, mutta joissakin tilanteissa ne voivat lisätä toimeentuloturvajärjestelmän monimutkaisuutta ja hankaloittaa ihmisten oikeuksien toteutumista. 

Olettama yksilöistä rationaalisina ja toimintakykyisinä on yleisesti lähtökohtana toimeentuloturvassa, minkä lisäksi erilaisilla toimeentuloturvalainsäädännön olettamilla perhesuhteista – esimerkiksi analyysissa kuvaavallamme ydinperheolettamalla – on vaikutusta niille ihmisille, joiden perhesuhteet eivät vastaa lainsäädännön olettamia. Pohdimme analyysissa esimerkkien valossa, millä 
tavoin rationaalisuus-, toimintakyky- ja ydinperheolettama voivat lisätä toimeentuloturvalainsäädännön monimutkaisuutta sekä miten ne saattavat vaikeuttaa ihmisten oikeuksien toteutumista. Erilaisten olettamien tunnistaminen on tärkeää, jotta epäjohdonmukaisuuksia voidaan korjata lainsäädäntöä muutettaessa – esimerkiksi sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä.

Lue koko artikkeli (julkari.fi)

Tekijät

Tuomas Nurminen, Ella Sihvonen, Anna-Kaisa Tuovinen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Nurminen, T., Sihvonen, E., & Tuovinen, A. (2023). Toimeentuloturvalainsäädännön olettamat ja yksilöiden oikeuksien toteutuminen.
    Yhteiskuntapolitiikka88(1), 62-69. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021627522

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin