Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kela sote-keskuksissa

Julkaistu 1.2.2021Päivitetty 7.3.2024

Kela sote-keskuksissa -tutkimuksessa tarkastellaan Kelan ja työkykyohjelman kokeiluhankkeiden asiakastyön yhteistyötä. Erityisesti tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita toteutetun yhteistyön merkityksestä suhteessa osatyökykyisten työttömien palvelutarpeeseen vastaamiseen. Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisesti käyttäen rekisteritutkimusta, haastattelututkimusta ja kyselytutkimusta.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.2.2021–28.2.2023. Hanke on päättynyt.

Hankkeen tuloksia

Tutkimuksessa tarkastellaan Kelan merkitystä osatyökykyisten työttömien monialaisessa työkyvyn tuen asiakasyhteistyössä. Kela osallistui STM:n  ja TEM:n toteuttamaan työkykyohjelmaan Kela sote-keskuksissa -projektilla kahden vuoden ajan (2021–2022). Kelan projektityöntekijöiden ja kokeiluhankkeiden verkostojen ammattilaisten asiakasyhteistyötä tutkittiin haastattelu-, kysely-, ja rekisteriaineistojen vuoropuheluna. 

Tutkimuksen tulosten perusteella Kelan osallistuminen asiakasyhteistyöhön edesauttaa oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen työkyvyn tuen palvelupolun muodostamista, nopeuttaa asiakkaan työkyvyn tuen prosessia, ehkäisee asiakkaiden ohjautumista epätarkoituksenmukaisiin palveluihin ja sujuvoittaa organisaatioiden työtä. Kelan osallistumisella työkyvyn tuen asiakasyhteistyöhön näyttää olevan myös työkyvyn tuen asiakkaiden motivaatiota, ymmärrystä ja luottamusta kohentava merkitys.

Kelan etuudet ovat tutkimuksen perusteella oleellinen osa työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta, ja tutkimus antaa viitteitä työttömien työkyvyn tuen asiakkaiden kuntoutus- ja perusturvaetuuksien alikäytöstä. Asiakasyhteistyöllä näyttää olevan myös kuntoutusmyönnön saaneiden ikäryhmäkohtaisia osuuksia tasoittava vaikutus.

Julkaisuja

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin