Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden käyttö kasvussa

Julkaistu 3.3.2017

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Psykoosilääkkeistä vain osalla on virallinen käyttöaihe lasten tai nuorten hoitoon. Kansainvälisissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että käyttö on lisääntynyt. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 1–17-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden kulutusta Suomessa vuosina 2008–2015 ja esittää se aikasarjana.

Menetelmät

Tutkimusaineistona käytettiin Kelan reseptitiedostosta haettuja tilastoja psykoosilääkkeiden käytöstä iän ja sukupuolen mukaan. Käyttöä tarkasteltiin prevalensseina suhteutettuna samanikäiseen väestöön. 

Tulokset

Lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden käyttö on kasvanut Suomessa tasaisesti viimeksi kuluneiden kahdeksan vuoden aikana. Lapsuusiässä pojat käyttävät niitä enemmän kuin tytöt. Käyttö lisääntyy molemmilla sukupuolilla merkittävästi noin 13 vuoden iästä lähtien, mutta tytöillä kasvu on voimakkaampaa, ja noin 15 vuoden iästä alkaen käytön prevalenssi on tytöillä suurempi kuin pojilla. Eniten käytetyt psykoosilääkkeet ovat risperidoni, 
ketiapiini, aripipratsoli ja olantsapiini. Risperdonia määrätään eniten ala-asteikäisille pojille ja ketiapiinia tytöille yläasteiästä lähtien. 

Päätelmät

Psykoosilääkkeiden käytön lisääntymisen syistä sekä psykoterapian ja muun psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen saatavuudesta tarvitaan lisää tutkimusta. Psykoosilääkitystä aloittaessa hyödyt ja haitat tulee arvioida huolellisesti. Lääkehoitoa tulee myös seurata ja sen kesto pitää mahdollisimman lyhyenä. 

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Leena K Saastamoinen, Ilona Autti-Rämö, Annamari Tuulio-Henriksson, Andre Sourander

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Saastamoinen, L., Autti-Rämö, I., Tuulio-Henriksson, A., & Sourander, A. (2017). Lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden käyttö kasvussa. Suomen lääkärilehti, 72(9), 575–579. https://www.laakarilehti.fi/pdf/2017/SLL92017-575.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin